Shiitake recheado com Portobello, Shimenji e Paris